หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายคนอง ดีด้วยชาติ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 • thumbnail

  นายภมร สินปรุ

  รองประธานสภา อบต.หัวถนน

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  เลขานุการสภา อบต.หัวถนน

 • thumbnail

  นายไพรัตน ศรีสุรินทร์

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 1)

 • thumbnail

  นายสัญญา ประสงค์ทรัพย์

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 2)

 • thumbnail

  นายดาวเรือง ปรีชาพูด

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 3)

 • thumbnail

  นายสุด แสวงดี

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน(หมู่ที่ 4)

 • thumbnail

  นายเอกภพ พิมพ์ดี

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 6)

 • thumbnail

  นายสำราญ โพธิ์สาราษ

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 7)

 • thumbnail

  นางน้ำรินทร์ เฉียงพิมาย

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 8)

 • thumbnail

  นายธงชัย โพธิทัก

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 10)

 • thumbnail

  นายกัมปนาท กิติพันธ์

  สมาชิกสภา อบต.หัวถนน (หมู่ที่ 11)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง