หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า   facebook   Line

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked by CaptainSmok3r:-

ประวัติ

ประวัติ

     ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในอดีตอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของตำบลชุมแสง ซึ่งต่อมามีประชากรและมีการขยายครัวเรือนมากขึ้น จึงมีการตั้งตำบลใหม่เป็นตำบลหนองโบสถ์ ลำไทรโยง และเป็นตำบลหัวถนนตามลำดับ ปัจจุบันตำบล หัวถนนมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง