หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมชาย ทองประเทือง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

  083-7230224

 • thumbnail

  นายเจริญ เสือชุมแสง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

  086-8797604

 • thumbnail

  นายรัฐธนินท์ ธนะกุลเตชะโชติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  064-4385321

 • thumbnail

  นายฤทธิรงศ์ วงศ์แฝด

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

  087-8808618

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง