หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอัมรินทร์ เหมวัฒน์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมชาย ทองประเทือง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมนึก สอนนุ้ย

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายกิติพงษ์ วงค์แฝด

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล