หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางกมลพร คงสืบชาติ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางณัฐชยา เดชาสุรักษ์ชน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอนุวัฒน์ บุตรทอง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาววาสนา พระนารายณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสร้อยสุดา พรมหงษ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสาวิตร ขำวงค์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายคณิศร เสือชุมแสง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายพงษ์สิทธิ์ อิงแอบ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายยาว สมบูรณ์

  พนักงานดับเพลิง

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง